Gå direkt till innehåll
Jenny Carlbom, flyktingsamordnare på Hässleholms kommun
Jenny Carlbom, flyktingsamordnare på Hässleholms kommun

Pressmeddelande -

Hässleholm lånar ut sin flyktingsamordnare

Under tio dagar i januari kommer Hässleholms kommun låna ut sin flyktingsamordnare, Jenny Carlbom, till Läkare utan gränser. Läkare utan gränser är en ideell hjälporganisation som framför allt gjort sig kända för sitt arbete i krisdrabbade områden utomlands. För ovanlighetens skull har organisationen i september 2016 startat ett projekt i Sverige, ”Psykologiskt stöd till asylsökande i Sverige”, som riktar sig till asylsökande i Götene kommun.

Bakgrunden till projektet är att Läkare utan gränser bedömer att den svenska sjukvården, i spår av flyktingkrisen 2015, inte mäktar med att ge asylsökande den psykiska vård de behöver.Syftet är därför att öka den psykiska hälsan hos asylsökande – samtidigt som sjukligheten och de problem den psykiska ohälsan bidrar till minskar. Projektet, som är ett pilotprojekt, kommer också att mobilisera civilsamhället och dokumentera effekten hos de vårdsökande. Resultatet kommer sedan visa vilka behov de asylsökande i övriga delar av landet har av psykisk vård.

Att Jenny Carlbom erbjöds detta uppdrag beror dels på hennes nuvarande arbete som flyktingsamordnare i Hässleholms kommun, men också eftersom hon har lång erfarenhet av internationellt biståndsarbete. Jennys uppgift i projektet kommer bli att träna kulturtolkarna i deras arbete och agera stödfunktion åt teamet på plats.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48