Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hässleholm deltar i skånsk heltäckande resvaneundersökning

Under hösten kommer många skåningar att få ett brev hem i sina brevlådor som ber dem fylla i sina resvanor under en utvald dag. Alla färdsätt kommer att finnas med i undersökningen. Ambitionen med undersökningen är att få en bild av resandet inom och mellan Skånes samtliga kommuner. Bakom resvaneundersökningen står Hässleholms kommun tillsammans med 22 andra skånska kommuner, Banverket, Vägverket, Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län samt Skånetrafiken som tillsammans finansierar projektet med en kostnad på totalt 4,4 miljoner. - För att kunna utveckla en välfungerande kollektivtrafik inom Hässleholms kommun och mellan de olika kommunerna i Skåne behövs mer kunskap från resenärerna det vill säga från experterna. Det kollektiva resandet ökar stadigt i regionen och då är det viktigt att planeringen hänger med och möter den ökade efterfrågan. Trafiksituationen i Skåne blir hela tiden mer komplex. Uppdaterad kunskap ska hjälpa vår kommun att titta på omflyttningar av trafikströmmar till och från kommunen, säger Anna Persson, planeringsarkitekt på stadsbyggnadskontoret i Hässleholms kommun. Mätningarna kommer att börja i oktober månad och pågå två veckor. Respondenterna är slumpmässigt utvalda invånare mellan 15 och 84 år via Region Skånes befolkningsregister. Tanken är att respondenterna ska föra resedagbok en utvald dag där de redogör för hur de har förflyttat sig under det aktuella dygnet. Allt material sammanställs sedan och en utvärdering och resultat kommer att presenteras i vår. Vad är det då för typ av frågor som möter respondenterna i sina resdagböcker? Jo, frågor som var man började sin resa/förflyttning, hur dags, vad man hade för ärende, vilket färdsätt man använde sig av, när man kom fram och hur lång resan/förflyttningen var. Helt enkelt hur respondentens vardagsliv ser ut när det gäller resor/förflyttningar under just den aktuella dag man efterfrågar. För ytterligare information kontakta, Planeringsarkitekt Anna Persson, stadsbyggnadskontoret i Hässleholms kommun 0451-26 83 81, anna.persson@hassleholm.se Deltagande kommuner: Bjuvs kommun, Båstads kommun, Eslövs kommun, Helsingborgs stad, Hässleholms kommun, Höganäs kommun, Hörby kommun, Höörs kommun, Kristianstads kommun, Kävlinge kommun, Landskrona kommun, Lomma kommun, Lunds kommun, Malmö stad, Osby kommun, Perstorps Kommun, Simrishamns kommun, Sjöbo kommun, Staffanstorps kommun, Vellinge kommun, Ystads kommun, Örkelljunga kommun, Östra Göinge kommun

Ämnen

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48