Gå direkt till innehåll
Anmälan till sommarens kurs i EU-kunskap är nu öppen. Foto: Jens Christian
Anmälan till sommarens kurs i EU-kunskap är nu öppen. Foto: Jens Christian

Pressmeddelande -

Gratis grundkurs för att höja hässleholmarnas EU-kunskaper

I februari 2016 presenterades en utredning om delaktighet i EU. Där konstaterades att medborgarnas förutsättningar att delta i EU-relaterad politik inte förbättrats sedan Sverige blev medlem 1995. Europaforum Hässleholm och Europa Direkt Hässleholm satsar därför på en grundkurs i EU-kunskap, en insats som lägger grunden för hässleholmarnas möjligheter att delta i den Europapolitiska debatten.

När utredningen om delaktighet i EU presenterades 2016 kunde det konstateras att det som ofta kallas ”EU:s demokratiska underskott” i verkligheten är ett svenskt demokratiskt underskott och att behovet av bättre möjligheter till delaktighet för medborgarna behövs. En studie genomförd av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar bland annat att ungefär 60 % av en kommunal dagordning påverkas av beslut fattade av EU. Detta tydliggör vilken inverkan EU har på våra vardagsliv, utan att vi känner till det.

-Vi vill tillgängliggöra kunskapen om Europa och EU för att hässleholmarna lättare ska förstå hur EU påverkar deras vardag. Grundkursen är tänkt att fungera som en bas som deltagarna sedan kan bygga vidare på genom att delta på Europaforum Hässleholms seminarier, säger Mattis Kristoffersson, EU-samordnare Hässleholms kommun.

Grundkursen i EU-kunskap ges vid två tillfällen i sommar: 8 juni och 14 augusti. Hässleholmarna ska ges möjlighet att tillgogöra sig kunskap om EU:s framväxt, EU:s uppbyggnad, EU:s beslutsfattningssystem och EU-lagstiftningens grunder.

Anmälan till de kostnadsfria grundkurstillfällena hittar du på: https://dinkurs.se/45662

Allmänt om Europaforum Hässleholm
Europaforum Hässleholm är Sveriges ledande plattform för diskussion om Europafrågor och arrangeras av Hässleholms kommun. Europaforum erbjuder seminarier och debatter kring aktuella Europeiska frågor. Samtliga programpunkter är gratis och öppna för allmänheten.

För mer information kontakta:

Maria Lindblad, tf. Chef Europaforum Hässleholm, 0734 – 25 37 46

Mattis Kristoffersson, EU-samordnare, 0723-93 84 32

Ludvig Einarsson, EU-koordinator, 0721-99 68 50

Läs mer:

www.eu-forum.se

Ämnen

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48