Följ Hässleholms kommun

Gemensam strategi ska göra städerna Kristianstad och Hässleholm till en starkare tillväxtmotor i nordöstra Skåne

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2016 11:02 CET

Den 7 december antogs en strategi som ska stärka och binda ihop de två städerna Kristianstad och Hässleholm. Målet är att skapa en starkare tillväxtmotor som kan bidra till fortsatt stark utveckling av kommunerna i nordöstra Skåne och för Skåne som helhet. Städerna ska stärka samarbetet i frågor som har en koppling till hållbar tillväxt.

Kristianstad och Hässleholm är tätt integrerade med varandra. Den gemensamma arbetsmarknaden består av cirka 176 000 invånare. Men enligt strategin behöver kommunerna öka sitt samarbete kring bostadsbyggande, utvecklingen av Kristianstad och Hässleholm och deras omland.

- Vi har redan mycket goda relationer med vår granne Kristianstad, och med en bättre struktur och tydliga mål med vårt samarbete kan vi få ännu mer fart på utvecklingen. Våra städer har olika styrkor och kompletterar varandra på ett bra sätt, säger Lena Wallentheim (S), kommunalråd i Hässleholm.

Målet med strategin är att det ska byggas fler attraktiva bostäder, och det ska vara naturligt för människor att bo i en stad och arbeta i en annan. Korta restider ger invånare i nordöstra Skåne tillgång till angränsande arbetsmarknader samtidigt som företag i nordöstra Skåne får lättare att rekrytera kompetens från andra delar av Skåne och södra Sverige. Effekten blir ett stärkt näringsliv och en ökad sysselsättningsgrad.

­- För att nordöstra Skåne ska fortsätta sin starka utveckling är det viktigt att Hässleholm och Kristianstad samarbetar, säger Pierre Månsson (L), kommunalråd i Kristianstad.

Det fortsatta arbetet med tillväxtmotor Kristianstad+Hässleholm ska genomföras inom ramen för samarbetet Skåne Nordost som ett av fyra strategiska områden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Hässleholm och kommunstyrelsens arbetsutskott i Kristianstad ställde sig idag, den 7 december, bakom strategin. Ärendena ska även behandlas av kommunstyrelserna i respektive kommun.

(Se bilaga - projektets slutrapport)

För mer information kontakta:
Lena Wallentheim (S), kommunalråd i Hässleholm, 0451-26 83 71, 0709-81 83 71
Pierre Månsson (L), kommunalråd i Kristianstad, 044-13 64 13

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Bifogade filer

PDF-dokument