Följ Hässleholms kommun

Första Avenyen avstängd när nästa etapp av ombyggnaden av centrum inleds

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2017 16:02 CEST

Under etapp B kommer Första Avenyen att stängas av för trafik, men butiker och serviceinrättningar är tillgängliga till fots. Illustration: COWI AB

Det är dags för nästa etapp i ombyggnaden av Hässleholms centrum och från och med den 8 maj kommer Första Avenyen att vara avstängd för trafik. Samtidigt kommer Frykholmsgatan att bli återvändsgata med infart från Andra Avenyen. Järnvägsgatan är fortsatt enkelriktad och södra delen av Järnvägsgatan öppnas upp igen efter arbetet med etapp A.

-Etapp A har rullat på bra och vi är nu redo för att inleda nästa steg. Arbetet under etapp B är koncentrerat till Första Avenyen och det kommer att påverka dig som rör dig i centrum. Vi är tacksamma för all hänsyn som hässleholmarna har visat hittills, och ber samtidigt om fortsatt tålamod nu när vi stökar till det vid Stortorget, säger projektledare Tomas Ohlsson.

Förändringar i trafiken

Första Avenyen stängs av för både bil- och cykeltrafik, däremot kommer butiker och serviceinrättningar att vara tillgängligt till fots. Den tillfälliga cykelparkeringen vid Första Avenyen kommer att flytta tillbaka till södra delen av Järnvägsgatan.

-Var gärna ute i god tid om du ska med tåget så att du hinner parkera din cykel på rätt ställe, nu när vi återigen flyttar på cykelställen, säger Tomas Ohlsson.

Järnvägsgatan fortsätter att vara enkelriktad i riktning norr till söder mellan Tingshusgatan och Andra Avenyen, även när södra delen av Järnvägsgatan öppnas igen. Hastigheten är fortsatt 30 km/h.

Busstrafik

Under etapp B sker inga förändringar i busstrafiken utan regionbussarna avgår från ordinarie busshållplatser bredvid stationshuset. Stadsbussarna använder de tillfälliga busshållplatserna vid Fisktorget.

Parkering

Parkeringsplatserna för rörelsehindrade inne på Stortorget kommer periodvis att vara svårtillgängliga på grund av arbetet på Första Avenyen. Därför kommer man att komplettera med en tillfällig parkeringsplats för rörelsehindrade på Frykholmsgatan/Tingshusgatan.

På Frykholmsgatan vänds parkeringsplatserna för att följa trafikriktningen.

Platser för av- och påstigning för tåg- och bussresenärer finns på västra sidan av stationsområdet, vid Magasinsgatan. Där finns även parkeringsplatser för 10 och 30 minuter, taxizon samt parkering för rörelsehindrade.

Nya bänkar, ny belysning och nytt ytskikt

Arbetet med etapp B beräknas att vara klart i augusti, men tiden är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång. Entreprenören kommer inledningsvis att riva upp de gamla ytskikten och göra plats för fiber, fjärrvärme, vatten och avlopp. Nya platser för träden som ska flyttas inåt gatan kommer att förberedas, men man flyttar inte träden förrän till hösten. Därefter kommer man att lägga nytt ytskikt och bland annat sätta upp nya bänkar, podium och uppvärmda stenar att sitta på.

-Markarbetet tar tid och det kommer att dröja till hösten innan man kan börja ana slutresultatet, men vi är redan nu spända på att se vårt nya centrum växa fram efter hand, säger Tomas Ohlsson.

För mer information kontakta:

Tomas Ohlsson, projektledare

Tel 0451-26 81 76, tomas.ohlsson@hassleholm.se

Mats Olsson, projektchef

Tel 0451-26 81 61, mats.olsson@hassleholm.se

Läs mer: www.hassleholm.se/stadsutveckling

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.