Följ Hässleholms kommun

Förslag på ny översiktsplan tar sikte på Hässleholms kommun år 2040

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2020 15:54 CEST

Hur vill vi att Hässleholms kommun ska se ut i framtiden och vad ska hända här? Översiktsplanen anger riktningen för utvecklingen av den fysiska miljön med plats för bland annat bostäder, kollektivtrafik, grönområden och skolor. Foto: Fotograf Daniel

Ett förslag på en ny översiktsplan för Hässleholms kommun är klart och ska nu ut på samråd. Översiktsplanen anger hur den fysiska miljön ska användas, utvecklas och bevaras på lång sikt, fram mot år 2040.

- Kommunen växer. Vi behöver fler bostäder, arbetsplatser, parker, grönområden och service som butiker, infrastruktur, skolor, bibliotek, vatten och avlopp. Därför planerar vi för framtiden och hur vi vill att Hässleholms kommun ska se ut och utvecklas - översiktsplanen är en viktig del i detta, säger kommunalråden Lars Johnsson (M), Hanna Nilsson (SD) och Lena Wallentheim (S).

Förslaget lutar sig på kommunens vision från 2003, men kompletteras med tre övergripande målsättningar; hässleholmaren är stolt och mår bra, natur och kultur med höga biologiska och rekreativa värden skyddas och utvecklas och det infrastrukturella läget utvecklas och förbättras.

- Inlyssningsrundan 2019 ringade in kommunens styrkor men också utmaningar med vi-känsla, natur och kommunikationer. Något vi har tagit fasta på när vi arbetat fram förslaget, säger Maria Månsson Brink, översiktsplanarkitekt. 

Förslaget på den nya översiktsplanen anger bland annat följande utvecklingsinriktning för Hässleholms kommun år 2040: 

  • Hässleholm är en stark och komplett stad, en regional kärna och tillsammans med Kristianstad en tillväxtmotor.
  • I de stadsnära byarna Ballingslöv, Finja, Stoby, Tormestorp och Vankiva finns service för det närmaste omlandet. Byarna kompletterar staden.
  • Stationsorterna Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Tyringe, Vinslöv och Vittsjö är servicetäta, attraktiva och centrum för sin del av kommunen. 
  • Landsbygdens byar Emmaljunga, Farstorp, Hörja, Mala, Röke, Verum och Västra Torup bidrar till en sprudlande landsbygd och idylliska boendemiljöer. 
  • Satsningar på turism koncentreras till de större besöksmålen Hovdala naturområde och vandringscentrum, Tykarpsgrottan, Lursjön och Vieåleden. De är attraktiva och tillgängliga.
  • Hässleholms kommun har nio sammanhängande områden för natur och friluftsliv. Där placeras inga större projekt som påverkar landskapet. 
  • År 2040 ansluter Skåneleden till de flesta av kommunens stationsorter. Friluftsliv och turism gynnas genom att kollektivtrafiken och vandringslederna hänger ihop.
  • Infrastruktur: Stationsorterna har täta turer och kortare restid med buss och tåg. De nya stambanorna byggs med en station centralt i Hässleholms stad. Det är attraktivt och säkert att cykla och gå.
  • Det finns en vi-känsla och gemenskap i kommunen och vi känner oss som hässleholmare oavsett var i kommunen vi bor.

En översiktsplan anger visionen för utvecklingen av den fysiska miljön och fungerar som vägledning för att planera mark- och vattenanvändningen. Det är översiktsplanen som tillsammans med strategier och fördjupande översiktsplaner leder till mer specifika handlingsplaner och detaljplaner. Planer som kommunen sedan använder för att exempelvis avgöra vad som får byggas var, vilka grönområden som ska bevaras eller hur vattnet ska nyttjas. 

Samråd
Samrådet pågår från den 29 juni till och med den 30 september 2020. Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen till byggnadsnamnden@hassleholm.se eller till Hässleholms kommun, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, 281 80 Hässleholm, senast den 30 september 2020.

Mer information och det nya samrådsförslaget till översiktsplanen finns på www.hassleholm.se/översiktsplan.

För mer information kontakta:

Maria Månsson Brink, översiktsplanarkitekt, fram till 2020-06-26
Tel 0451-26 89 05, maria.mansson.brink@hassleholm.se

Jessica Dahl, översiktsplanarkitekt, från 2020-06-29
Tel: 0451-26 89 05, jessica.dahl@hassleholm.se

Marie Nilsson, planchef 
Tel 0451-26 89 14, marie.e.nilsson@hassleholm.se 

Helena Östling, miljö- och stadsbyggnadschef
Tel 0451- 26 89 04, helena.ostling@hassleholm.se 

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.