Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fastighetsköp diskuteras för äldreomsorg i kommunal regi på Björksäter

Hässleholms kommun vill köpa den nybyggda fastigheten på Björksäter för att bedriva äldreomsorg i kommunal regi. Diskussioner förs mellan parterna och ett ärende förbereds för beslut i kommunfullmäktige efter sommaren. Bakgrunden är att omsorgsnämnden har flaggat för att det behövs fler platser i särskilt boende framöver.

- Genom den här möjliga affären rustar vi för framtiden och det ökade antal platser i särskilt boende som omsorgsnämnden har aviserat. Vi vill gärna kunna presentera en långsiktigt hållbar lösning som kan erbjuda både boende och personal nya, moderna och ändamålsenliga lokaler som tillgodoser behoven för många år framåt, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).

Diskussionerna gäller fastigheten Björksäter 4, en nyuppförd byggnad från 2020 på ca 5 300 kvm som inrymmer ett äldreboende med 72 lägenheter.

Ett köp av fastigheten skulle vara ett sätt att möta den demografiska prognosen, där fler äldre kommer att behöva hjälp och omsorg framöver. I Hässleholm, precis som i många andra kommuner i Sverige, väntas en stor folkökning bland äldre medborgare. Antalet personer i åldersgruppen 80-100 år kommer enligt befolkningsanalyser att öka med cirka 29% fram till och med år 2029, varav 22% fram till år 2026. Det innebär sannolikt att omsorgsförvaltningen kommer att behöva fler platser i särskilt boende inom ett par år. Tillsammans med att kommunen har ett delvis äldre fastighetsbestånd för äldreomsorg, där nya och retroaktiva myndighetskrav måste kunna uppfyllas, finns alltså ett behov av nya platser.

Om affären blir av innebär det att kommunen får en ny och funktionell fastighet för äldrevård. Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad silver, vilket borgar för god miljö med låga driftskostnader.

- Demografin talar sitt tydliga språk: det blir betydligt fler äldre som kommer att behöva vår hjälp framöver. Vi uppskattar att politiken har lyssnat på våra behov och försöker hitta en lösning. Det här är ett modernt hus som skulle erbjuda ett mycket bra boende för våra äldre, säger Åsa Ollerstam Lundh, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

Den styrande Kärnalliansen står bakom diskussionerna om ett fastighetsköp tillsammans med SD och S.

- Genom ett köp skulle vi få omedelbar tillgång till 72 nya platser, som vi vet kommer att behövas inom en nära framtid. Om vi bygger själva ligger det uppskattningsvis tre år fram i tiden innan vi har tillträde. Vi ser därför mycket positivt på den här möjliga lösningen, säger kommunalråd Hanna Nilsson (SD).

- Om vi köper fastigheten tar vi höjd för de ökande behoven och ger kommunen möjlighet att på sikt växla från sämre verksamhetslokaler till nya och moderna. På så sätt skulle vi stärka kvaliteten för de äldre, deras anhöriga och även för omsorgspersonalen. Våra medarbetare inom omsorgen gör fantastiska och värdefulla insatser varje dag, och det skulle kännas mycket bra att kunna erbjuda dem en riktigt god arbetsmiljö, säger kommunalråd Lena Wallentheim (S).

Tekniska nämnden förbereder nu ett ärende om fastighetsköp, som troligen kommer upp för beslut i fullmäktige i augusti.

För mer information kontakta:
Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M)
0451-26 83 46, 0709-81 83 46

Kommunstyrelsens förste vice ordförande Hanna Nilsson (SD)
0451-26 67 97, 0708-14 68 84

Kommunstyrelsens andre vice ordförande Lena Wallentheim (S)
0451-26 83 71, 0709-81 83 71

Omsorgsförvaltningens förvaltningschef Åsa Ollerstam Lundh
0451-26 87 01

Ämnen

Kategorier

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48