Gå direkt till innehåll
Europaforum Hässleholm 2015: 17 – 27 augusti

Pressmeddelande -

Europaforum Hässleholm 2015: 17 – 27 augusti

2015 års upplaga av Europaforum Hässleholm har förnyats på flera sätt: Europaforum flyttas till en ny tidpunkt på året och förlängs med en vecka, samarbetet med Malmö högskola utökas och ett nyinrättat Advisory Board säkrar den framtida utvecklingen av Europaforum Hässleholm. Programmet 2015 kretsar till stor del kring Polen.

Ny tidpunkt för Europaforum Hässleholm
Europaforum Hässleholm, som hittills alltid hållits på våren, kommer från och med år 2015 att genomföras de sista två veckorna i augusti. Det betyder att Europaforum Hässleholm kan hållas vid samma tidpunkt varje år, vilket underlättar planeringen för samarbetspartner, deltagare och arrangörer.
2015 öppnar Europaforum Hässleholm måndagen den 17 augusti och avslutas torsdagen den 27 augusti. Utökningen från en vecka till två möjliggörs genom samarbetet med Malmö högskola, som inleder forumet. Själva seminarierna äger rum den sista veckan i augusti.

Samarbetet med Malmö högskola tar ett nytt steg
Sedan starten för Europaforum Hässleholm 2002 har lärare och studenter från Malmö högskola medverkat på olika sätt. Nu tas steget mot ett mer permanent samarbete. I samband med att Europaforum flyttar från våren till augusti inrättas en kurs på Malmö högskola som förläggs till Hässleholm i direkt anknytning till Europaforum. Malmö högskola tar ansvar för det akademiska
innehållet, planering och genomförande av undervisning och examination. Europaforum Hässleholm bistår med undervisningslokaler och annat stöd för studenterna.

Kursens arbetstitel är ”Hemligheten bakom den Nordiska Modellen och framtida Europeiska utmaningar” och ges på engelska. 25 studenter kommer att antas. Ambitionen är att detta ska blir ett återkommande inslag i samband med Europaforum.

- Vi har diskuterat den här idén länge, och äntligen kan den realiseras. En sommarkurs skapar viktiga nya möten för unga människor och ger utrymme för att diskutera den europeiska och globala utvecklingen. Att låta detta ske i Hässleholm är en också viktig signal om att Sverige och Europa är
något mer än bara dess stora städer, säger Inge Eriksson, lärare vid Institutionen för Globala Politiska Studier på Malmö högskola.

Polen är huvudtema 2015
Nästa år riktas fokus på Polen, ett land med stort inflytande i den Europeiska unionen. Polen har genom hela krisen haft ekonomisk tillväxt. Polen är även granne med Ukraina – hur påverkar det Europas säkerhetsläge? Den nye rådspresidenten, Donald Tusk, kommer dessutom från Polen. Det är några exempel på infallsvinklar som kan bli aktuella.

Ett Advisory Board har bildats
För att säkerställa kvaliteten och utvecklingen av Europaforum Hässleholm har ett Advisory Board (en rådgivande panel) inrättats. Syftet är att bredda programplaneringen och framtidssäkra Europaforum Hässleholm. Följande personer ingår i panelen: Lars Oxelheim, Rolf Gustavsson, Sven-Olof Petersson, Jörgen Hettne, Ylva Nilsson och Olle Schmidt.


För mer information kontakta:
Lorenz Pucher
Chef för Europaforum Hässleholm
0734-25 36 00

 

Allmänt om Europaforum Hässleholm
Europaforum Hässleholm är Sveriges viktigaste årliga plattform för diskussion om Europafrågor och arrangeras av Hässleholms kommun. Europaforum erbjuder seminarier och debatter kring aktuella frågor. Samhällsdebatter varvas med kulturaktiviteter. Det är gratis, öppet för alla och ger en unik chans för allmänhet och beslutsfattare att mötas.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48