Följ Hässleholms kommun

Ett företagsbesök varje vecka

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2014 11:34 CEST

Näringsliv Hässleholm inom tillväxtavdelningen på Hässleholms kommun samordnar varje vecka ett företagsbesök i något av de 5 155 företag som finns etablerade inom Hässleholms kommun.

Syftet med företagsbesöken är att förvaltningschefer, politiker och de tjänstemän med arbetsuppgifter kopplade till företagsärenden regelbundet besöker kommunens företag.

- Dessa tjänstemän besöker företagen regelbundet i sin yrkes- och myndighetsroll, men vid företagsbesöken får tjänstemännen och företagaren mötas för fria diskussioner utan specifik myndighetsagenda. Resultatet blir en öppen och ärlig diskussion kring just det aktuella
företagets förutsättningar samt vårt företagsklimat generellt, säger näringslivssamordnare Roger Höjendal.

Företagsbesöken genomförs regelbundet och är en naturlig del av Hässleholms näringslivsarbete. Det ingår även i kommunens strategiska näringslivsprogram. Exempel på genomförda företagsbesök under senaste tiden är  Älvsbyhus (Bjärnum), Skånska Vilt AB (Sjunkaröd), Röke Buss (Röke/Äljalt), Jape Produkter AB (Hässleholm), BMS (Hässleholm), Montronic AB (Sösdala), Kjell Gannby Dentalservice (Hässleholm).

PRESSTRÄFF: Fredag 8/4 kl. 11:00 på Snapphanechark.
Media bjuds in att närvara vid vårt nästa företagsbesök vilket sker på Snapphanechark i Hässleholm (Röinge 5247).

För mer information kontakta:
Roger Höjendal, Näringslivssamordnare Hässleholms kommun.
Tel 0451-26 72 29 / 0709-717229, roger.hojendal@hassleholm.se

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.