Följ Hässleholms kommun

En kommunal infrastruktur för fiber garanterar lika villkor för alla i Hässleholms kommun

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2015 15:43 CEST

Hässleholms kommuns fiberprojekt utgår från tre viktiga grundkrav: Alla fastigheter ska erbjudas fiber, nätet ska vara helt öppet för olika operatörer och anslutningsavgiften ska vara likvärdig över hela kommunen. Enda sättet att uppnå dessa tre mål är att kommunen själv tar ansvar för fiberutbyggnaden. Det var också bakgrunden till fullmäktiges beslut i maj som gav klartecken till att börja bygga ut bredband och skapa en kommunal infrastruktur för fiber. Eftersom IP-Only/Svenska fibernät har ifrågasatt kommunens bedömning av detta vill kommunledningen göra några förtydliganden.

I början av året blev kommunledningen kontaktad av olika aktörer som ville presentera alternativ för fiberetablering. Vid ett möte den 12 februari 2015 visade IP-Onlys representanter sin affärsmodell för kommunalråden och berörda tjänstemän. Från början betonades från IP-Onlys sida att de förväntade sig fördelar i ett markavtal om de skulle etablera sig i Hässleholms kommun. När kommunen förde fram de tänkta målen för fiberetablering kom dock inga tydliga svar. En av kommunens tjänstemän ställde då en direkt fråga: ”Bygger ni till hela kommunen?”. Svaret var nej. IP-Only svarade också nej på frågan ”Bygger ni till en likvärdig avgift överallt?”. IP-Onlys representanter kunde inte vid sittande bord berätta vad skillnaderna i anslutningsavgiften skulle vara mellan tätort och landsbygd, men gav exempel på en summa som tagits ut på landsbygden och som var nästan tre gånger så hög som inne i tättbebyggt område.

Slutsatsen av det mötet blev tydlig: Kommunens grundkrav för fiberetablering uppfylldes inte. Kommunledningen ville därefter avvakta med fler möten för att invänta den fiberetableringsplan som var på väg att bli klar. En av grundstenarna i den planen var en utredning som skulle visa om kommunen skulle etablera, äga och driva nätet i egen regi eller låta en privat aktör ta över och stå för detsamma. Det har inte gått att hitta exempel på privata aktörer som tagit ett helhetsansvar som inkluderar mycket små tätorter och landsbygden. Det finns ett antal aktörer som har avtalsskrivningar som säger ”i möjligaste mån” eller ”bistå kommunen”. Men risken är överhängande att ansvaret för mycket små tätorter och landsbygden, det vill säga allt utanför de sex största tätorterna, skulle återstå för kommunen att hantera.

Utredningen kom därför fram till att det enda sättet kommunen kan säkerställa att en fiberetablering kommer alla medborgare till gagn är att den genomförs i kommunens egen regi och med kommunen som nätägare av det passiva nätet. Det garanterar också ett helt öppet och konkurrensutsatt nät, där alla tjänsteleverantörer kommer att kunna konkurrera och möta slutkundernas önskemål på lika villkor.

- Allt detta sammantaget gör oss säkra på att den antagna planen är rätt väg att gå och att kommunfullmäktige hade rätt underlag för sitt beslut i maj att bygga en kommunal infrastruktur för fiber, säger kommunalråden Lena Wallentheim (S) och Mats Sturesson (C).

 

För mer information kontakta:
Kommunalråd Lena Wallentheim (S), 0451-26 83 71, 0709-81 83 71
Kommunalråd Mats Sturesson (C), 0451-26 83 42, 0709-81 83 42
Kommunchef Bengt-Arne Persson, 0451-26 80 51,0709-81 80 51
Tf IT-chef John Palmqvist,
0451-26 70 32, 0709-71 70 32
IT-strateg Ann Andersson, 0451-26 70 00, fiber.info@hassleholm.se
Kommunjurist och tf kanslichef Magnus Gjerstad, 0451-26 83 73, 0709-81 83 73

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.