Gå direkt till innehåll
Nulägesanalys BID Hässleholm 2021/2022
Nulägesanalys BID Hässleholm 2021/2022

Pressmeddelande -

En gemensam nulägesanalys för Hässleholms stadskärna visar på framtida möjligheter och utmaningar

Hässleholms kommun och Hesslecity har tillsammans med det lokala näringslivet och med coachning av Svenska Stadskärnor tagit fram en gemensam nulägesanalys för Hässleholms stadskärna. Nulägesanalysen är en statusrapport om och kring centrum och ett centralt dokument och en viktig del i den BID- process som just nu pågår. Nulägesanalysen är nu förankrad och godkänd av BID Hässleholms styrgrupp och kommundirektör och därmed även av processledarna från Svenska Stadskärnor. Den kommer ligga som grund för kommande affärsplan med tillhörande handlingsplan och budget samt samfinansiering för det utvalda BID-området.

För att kunna ta nästa steg i att utveckla Hässleholms stad behövs nya idéer, visioner och gemensamma mål, dessa måste vara anpassat efter de lokala förutsättningarna. Detta arbete har möjliggjorts och påbörjats via Leder-projekt HUS - Hässleholms Utveckling via Samverkansmodell genom Svenska Stadskärnors BID- process. Tillsammans med aktörer i centrum och stadskärnan ska Hässleholms kommun och Hesslecity öka stadens attraktionskraft för boende samt attrahera fler besökare och företagare.

Genomarbetad, förankrad och godkänd nulägesanalys 

Under tisdagsmötet den 1 februari var ett 100-tal personer, från offentlig, ideell- och privat sektor inbjudna för att delta och höra hur arbetat med BID-processen har framskridit sedan starten. Två tredjedelar av processarbetet är nu genomfört och på agendan var huvudnumret genomgång och presentation av den nulägesanalys som tagits fram som ett resultat av de första stegen i BID- processen.

-Nulägesanalysen är resultatet av ett bra lagarbete och samverkan mellan stadens aktörer, där sakkunniga inom olika områden har hjälpts åt att samla in underlag och kvalitetssäkra innehållet. Styrgruppen i BID processen har sedan granskat allt material och gett beröm och konstruktiv kritik kring dess upplägg. Resultatet är en formgiven tryckt och digital produktion på 32 sidor. För de som har intresse och arbetar med stadens utveckling är välkomna att hämta ett eget exemplar på kontaktcenter i Stadshuset, säger Anna Nordstrand, projektledare för HUS. En digital version ligger på kommunens hemsida.

- Hässleholms nulägesanalys är en genomarbetad och gedigen sammanställning som speglar nuläget i staden, den är väl förankrad och är nu officiellt godkänd av både styrgruppen och oss som processledare i Svenska Stadskärnor. Den kommer vara ett viktigt underlag för er kommande process med att ta fram en gemensam affärsplan med tillhörande handlingsplan och budget, samt medfinansieringsmodell för fortsatta samverkan mellan stadens aktörer och det fortsatt utvecklingsarbetet i Hässleholm, säger Marlene Hassel, nationell BID-manager, Svenska Stadskärnor.

-Platsens utveckling är allas ansvar oavsett vem som äger eller ansvarar för området. Nästa steg blir att få verkstad gällande de utvecklingsmöjligheter som lyfts fram i nulägesanalysen, säger Johan Jönsson, centrumledare, Hesslecity.

Fakta BID

Det internationella begreppet BID (Business Improvement District) används både för utveckling av städer, landsbygd, platser och stadsdelar. Svenska Stadskärnor har arbetat fram en svensk BID-modell i sju steg som flera kommuner har nyttjat. Utgångspunkten är att skapa ett samarbete mellan offentlig och privat näring där alla intressenter strävar efter att skapa förutsättningar för tillväxt med aktiviteter, upplevelser, liv och rörelse på den lokala platsen. Med stöd från BID-modellen utvecklas en gemensam målinriktad nulägesanalys, affärsplan med en tillhörande handlingsplan, budget och medfinansiering.

Projektfakta

Projektnamn: HUS – Hässleholms utveckling via Samverkansmodell
Projektägare: Hässleholms kommun
Samarbetspartner: HessleCity
Projektperiod: 2020-09-01 - 2022-11-30
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Projektstöd: 1 182 753 kr

Projektets syfte är att stärka och utveckla förutsättningarna för Hässleholms centrum som handels- och mötesplats. En attraktiv och dynamisk stadskärna stärker utvecklingsförutsättningar och tillväxt i såväl staden Hässleholm som för hela Hässleholms kommun. Projektet genomförs i samarbete med HessleCity och finansieras av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader Lag PH.

För mer information kontakta:

Anna Nordstrand, projektledare/ destinationsutvecklare Hässleholms kommun

Tel 0451- 26 73 06

Johan Jönsson, centrumledare HessleCity

Tel 0733 60 00 90

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Sandra Holm

Näringslivsutvecklare 0451-26 83 53