Följ Hässleholms kommun

Digitalt verktyg höjer livskvaliteten inom äldreomsorgen

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2018 09:10 CEST

Ökad livskvalitet för de äldre, mindre avfall och lägre kostnader. Det är målsättningen med ett nytt digitalt verktyg på äldreboenden i Hässleholms kommun. Sedan ett halvår tillbaka har ett digitalt inkontinensutredningsverktyg testats och införts på ett av kommunens boende. Uppföljningen av införandet visar positiva effekter.

8 av 10 av de boende på ett äldreboende är drabbade av inkontinens. För sex månader sedan inleddes ett test av ett digitalt verktyg som syftar till att ge förbättrad individuell inkontinensvård. Verktyget som har testats, TENA Identifi™, är ett vanligt läckageskydd med en mobil dosa som klickas fast i skyddet. Sensorer i dosan registrerar och signalerar till vårdpersonalens datorer om ett läckage har skett samt hur stort det är. Data från sensorerna analyseras kontinuerligt och ger vårdpersonalen kunskap om individuella läckagemönster och urinmängder.

-Istället för att alla brukare får samma inkontinensskydd, anpassar vi skyddet specifikt efter individens behov. Eftersom vi får en bättre överblick över den enskildas vanor, kan vi också möta behoven av toalettbesök på ett bättre sätt, säger Sandra Johansson, sjuksköterska och Emelie Holmberg, undersköterska på Nybo.

Digitalt verktyg ger ökad livskvalitet för den enskilde

Verktyget har provats under sex månader på äldreboendet Nybo i Bjärnum, men målsättningen är att göra det tillgängligt på samtliga särskilda boenden i Hässleholms kommun. Andreas Arvidsson Rosenqvist är enhetschef på Nybo och har varit med under införandet:

-På Nybo har vi haft ett bra teamarbete där sjuksköterskor, undersköterskor och enhetschefer tillsammans nått framgång i projektet. Verktyget höjer livskvaliteten för den enskilde genom färre byten och möjligheten till en ostörd nattsömn. Samtidigt ger det en förbättrad arbetsmiljö för vårdpersonalen.

Uppföljning av införandet

Verktyget har dessutom lett till nya arbetssätt och beställningsrutiner för vårdpersonal. I dagsläget ser Nybo en minskning av kostnader för inkontinenshjälpmedel med drygt 50 procent, även om det fortfarande är för tidigt för att se de stora ekonomiska effekterna av ett förändrat arbetssätt.

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.