Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Delvis distans- eller fjärrundervisning från nästa vecka

Smittspridningen i Skåne ser ut att ha minskat något och smittskyddsläkaren i Skåne rekommenderar kommunerna att succesivt återgå till undervisning i skolans lokaler för högstadieelever. De betyder att årskurs 7-9 de kommande tre veckorna kommer att ha delvis distans- och fjärrundervisning.

Rolf Bengtsson skriver i ett brev till vårdnadshavare i grundskolan:

"Det är med glädje vi hälsar de elever som har haft fjärr- eller distansundervisning välkomna tillbaka till skolan. Vi ska hålla i alla de försiktighetsåtgärder vi har arbetat med och se över vilka ytterligare åtgärder som är möjliga."

Från och med måndag den 25 januari har kommunens högstadieelever delvis distansundervisning. Nästa vecka stannar årskurs 8 och 9 hemma för distans- eller fjärrundervisning medan 7:orna får komma in till skolan. Veckan efter är det 8:ornas tur osv.

Schema för distans- eller fjärrundervisning

  • Under vecka 4 har årskurserna 8 och 9 fjärr- eller distansundervisning.
  • Under vecka 5 har årskurserna 7 och 9 fjärr- eller distansundervisning.
  • Under vecka 6 har årskurserna 7 och 8 fjärr- eller distansundervisning.

V-i tar in en årskurs i taget och minskar på så sätt trängseln i skolan och i viss mån även i skolskjutsar. Parallellt med det arbetar vi med flera åtgärder för att minska smittoriskerna på skolan och betonar särskilt att personal håller avstånd till varandra i det arbete som inte är möjligt att utföra på distans, säger Rolf Bengtsson, förvaltningschef.

Ny förordning medger delvis distans- eller fjärrundervisning

Den 8 januari meddelade regeringen om en ny förordning som möjliggör att elever i årskurs 7-9 delvis får fjärr- eller distansundervisning i en för övrigt öppen skola. Det är utifrån denna förordning som barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott nu har beslutat att låta eleverna vara inne på skolan en vecka i taget, en årskurs i taget.

Beslutet gäller undervisning mellan den 25 januari och den 14 februari, 2021.

-Rektor kan fatta beslut om undantag från fjärr- eller distansundervisning för de elever som är i behov av särskilt stöd och för elever som inte har möjlighet till digital undervisning i hemmet. Vi följer råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Skånes smittskyddsläkare. Nya beslut för vecka 7 och framåt kommer fattas utifrån hur situationen ser ut då, säger Rolf Bengtsson.

Resor mellan skolor för undervisning

Från och med den 25 januari kommer elever kunna resa mellan skolor för undervisning om det inte finns lokala risker som inte kan hanteras på annat sätt. Skolorna ansvarar för att vidta åtgärder för att elever från olika skolor har så lite kontakter som möjligt i samband med undervisningen.

Ingen öppen förskola för närvarande

Öppen förskola är fortsatt stängd för besök i lokalerna tills situationen medger omprövning.

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48

Relaterat innehåll