Följ Hässleholms kommun

Citylyftet - nu utvecklar vi Hässleholms centrum

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2015 13:38 CEST

Tillsammans med ett antal privata centrumfastighetsägare samt Hesslecity genomför Hässleholms kommun ett projekt för att utveckla Hässleholms centrum.

På initiativ från Fastighetsägarna syd, ett antal privata fastighetsägare och Hässleholms kommun genomförs projektet Citylyftet. Målet är att kartlägga centrums utvecklingsbehov avseende fastigheter, butiker och andra verksamheter inför en ombyggnation som startar under 2016. Den första etappen omfattar del av Första avenyn och Järnvägsgatan.

Fastighetsägarna syds årliga rapport ”Cityklimatet” visar tydligt på att det krävs medvetna satsningar för att öka attraktiviteten och få fler människor att vistas och umgås i centrum. Mycket görs redan, men för att få ökad effekt och genomslag behövs en fokuserad kraftsamling.

Projektet är ett samarbete med företaget Reteam, som genomfört lyckade liknande projekt i bland annat Växjö och Helsingborg. Utgångspunkten är att regelbunden förändring av den yttre miljön är en förutsättning för att öka attraktionskraften i centrum, men lika viktigt är det att butiker, restauranger och andra verksamheter utvecklar sin attraktionskraft. Deras metod kring cityutveckling består sammanfattningsvis av följande steg:

- replacemaking: identifiering, kartläggning och analys av var och varför människor befinner sig i Hässleholm idag. Centrum delas upp efter funktionerna ”meeting”, ”moving” samt ”market” vilket tydliggör vilka verksamheter vi behöver förstärka med per område i Hässleholms centrum.

- mind16: är en intervjumetod och ett unikt psykografiskt analysverktyg baserat på minimum 400 konsumentintervjuer i Hässleholm centrum. Analysen definierar konsumenter, detaljhandeln och konkurerande marknadsplatser samt hur invånarna vill att Hässleholms city ska utvecklas i relation till detaljhandeln, aktiviteter med mera.

- retail mapping: kartläggning och betygsbedömning av centrums butiker och övriga verksamheter per område och bransch i förhållande till andra konkurrerande marknadsplatser.

Utöver själva kartläggningen genomförs ett antal samverkande träffar för centrums butiker, restauranger, övriga verksamheter och fastighetsägare.

Projektet finansieras gemensamt av Hässleholms kommun och ett antal privata fastighetsägare samt Hesslecity. Start sker till hösten och kartläggningen beräknas pågå under ett halvår, därefter fortsätter utvecklingsarbetet under 2016 hos centrums verksamheter och fastighetsägare. Projektet genomförs på bred front bland centrums aktörer. Ledordet är tillsammans. Alla fastighetsägare, butiker och andra verksamheter bjuds in att medverka i projektet.

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Bifogade filer

PDF-dokument