Följ Hässleholms kommun

Byggstart Sverige – nationell infrastrukturkonferens 2 februari

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2018 11:45 CET

Den 2 februari samlas politiker, ekonomer och infrastrukturexperter i Malmö för att delta i den nationella konferensen ”Byggstart Sverige”. Konferensens fokus är en av svensk samhällsplanerings mest brännande frågor: Hur ska den nya höghastighetsjärnvägen finansieras?

För Hässleholms kommun, en av konferensens medarrangörer, är det av stor vikt att arbetet med att utveckla infrastrukturen fortsätter med bibehållet fokus och tempo. Hässleholm är en knutpunkt i södra Sverige – en knutpunkt vars utveckling är viktig och nödvändig för såväl den svenska exporten med ökande godstrafik, som för hållbara persontransporter för flera generationer framöver.

– Höghastighetsjärnvägen och hur den ska finansieras är avgörande frågor för Hässleholm och Skåne Nordosts framtida konkurrenskraft och tillväxt, säger Pär Palmgren (M), kommunstyrelsens ordförande i Hässleholms kommun.

Efter genomförd förhandling med staten och beslut i Hässleholms kommunfullmäktige om en inledande satsning på att bygga ut delsträckan Hässleholm-Lund, går nu arbetet in i en ny fas.

– Vi är i allra högsta grad intresserade av att hitta en nationell finansieringslösning som gör att järnvägen byggs ut i den omfattning och takt som krävs för att så snart som möjligt möta behovet av en utvidgad arbetsmarknadsregion i södra Sverige, säger Lena Wallentheim (S), kommunstyrelsens andre vice ordförande i Hässleholms kommun.

Byggstart Sverige har som mål att öka kunskapen och utveckla diskussionerna inför kommande faser i arbetet med att bygga landets framtida infrastruktur. Konferensen den 2 februari täcker ett brett spektrum idéer om finansiering av infrastruktur, med moderatorledda panelsamtal, utfrågningar och presentationer. Medverkar gör bland andra riksgäldsdirektör Hans Lindblad, PM Nilsson från Dagens Industri, Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesperson Janine Alm Ericsson, Anne-Marie Pålsson, docent i nationalekonomi och SEKO:s ordförande Valle Karlsson.

För mer information kontakta:

Richard Heingard, projektledare
Tel 0451-26 80 55, richard.heingard@hassleholm.se

Läs mer: www.byggstartsverige.se

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.