Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Brister i delegeringsprocessen och i utförda hälso- och sjukvårdsinsatser anmäls enligt lex Maria

Omsorgsförvaltningen har tidigare rapporterat att delegeringar utfärdade av en sjuksköterska med falsk legitimation varit felaktiga. Nu görs ytterligare en lex Maria-anmälan med koppling till tidigare anmälan.

I samband med en lex Maria-anmälan gällande delegeringar upptäcktes också oklarheter kring delegeringar för personliga assistenter anställda via ett privat assistansbolag. De personliga assistenterna har arbetat hos en person med omfattande vård- och omsorgsbehov där kommunens sjuksköterskor har varit ansvariga för hälso- och sjukvården. När oklarheterna kring delegeringarna utreddes, upptäcktes brister i den hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för och ett otillräckligt samarbete mellan assistenter och sjuksköterskor konstaterades.

Dokumentationen i patientens hälso- och sjukvårdsjournal visar att ansvariga sjuksköterskor har brustit i kontinuerlig uppföljning av patientens behov av medicinsk vård och omvårdnad då det saknas dokumentation om detta. Händelsen bedöms vara allvarlig och har utretts internt. En anmälan har gjorts enligt lex Maria till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Efter att bristerna upptäckts har patienten fått omvårdnad på ett korttidsboende. Under tiden har patientens behov utretts och säkerställts. Det finns nu tydliga ordinationer, åtgärds- och uppföljningsplaner inför patientens hemkomst.

För mer information, kontakta:

Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska

0451-26 88 21 eller birgitta.ljungbeck@hassleholm.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48