Följ Hässleholms kommun

Branschfrukost inom el, industri och teknik för näringslivet och utbildningsanordnare

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2017 09:49 CET

Den 18 januari anordnar Teknikcollege …Hässleholm nästa en branschfrukost inom el, industri och teknik för näringslivet, utbildningsanordnare och yrkesverksamma inom branscherna. Tillsammans ska de samverka för att främja svensk industri och ungdomars möjligheter till arbete.

Hässleholms kommun har lämnat in en ansökan om att få Teknikcollege certifierat och genomför nu en stor satsning för att möta de kompetensutmaningar som finns inom branscherna i nära samarbete med kommunen, utbildningsanordnare och näringslivet. Augusti 2017 ska elever kunna börja studera på Teknikcollegecertifierade utbildningar i Hässleholm. Det innefattar El- och energiprogrammet och Industritekniska programmet på Jacobsskolan, Teknikprogrammet och Teknikprogrammets fjärde år (TE4) på Hässleholms Tekniska Skola, samt industrirelevanta utbildningar på Yrkeshögskolan Syd.

Utbildningsanordnarna i Hässleholm vill möta de utmaningar som svenska industri- och teknikföretag står inför. Inom ett par år kommer bristen på rätt utbildad och anställningsbar personal att öka. Det kommer i sin tur att leda till avtagande tillväxt och utveckling vilket har stor betydelse för samhällsekonomin. Enligt näringslivsprognoser kommer Skåne att sakna 2260 industriutbildade med gymnasieutbildning och 4520 gymnasieingenjörer år 2025.

För att öka andelen sökande till tekniskt och industriellt inriktade utbildningar på olika nivåer, har industrins parter tillsammans engagerat sig för att utveckla Teknikcollege …Hässleholm nästa. Inom samarbetet samverkar kommuner, utbildningsanordnare och näringslivet för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt och industriellt inriktade utbildningar. Det innebär värdefulla erfarenhetsutbyten och en nationellt gångbar kvalitetssäkring inom utbildningarna för att matcha företagens behov av kompetens. Branschernas olika inriktningar erbjuder ungdomar möjligheter till anställningar med stora utvecklingsmöjligheter, även internationellt. Det finns ett stort behov av att kommunicera detta till ungdomar som står inför gymnasieval i februari.

Den 18 januari välkomnar Teknikcollege …Hässleholm nästa näringslivet, utbildningsanordnare och yrkesverksamma inom branscherna el, industri och teknik till branschfrukost. Agendan är att diskutera vad som är aktuellt inom branscherna, vilka kompetensbehov som finns och hur utbildningsanordnarna kan arbeta för att främja svensk industri och ungdomarnas möjligheter till arbete.

Datum: 18 januari
Tid: 07.30-08.30
Plats: Maskinparken på Industriprogrammet, Jacobsskolan

Företag som redan har bekräftat sin medverkan är Automationsteknik AB, Microbas Precision AB, TOOLS Sverige AB, Bjärnums Stålprodukter AB, Nolato MediTor AB, IF Metall, Arbetsförmedlingen, Sveriges Byggindustrier och Installatörsföretagen.

För mer information kontakta:

Ola Berg, ProjektledareTel 0723-898767, ola.berg@hassleholm.se

Carina Lengbrant Malmberg, Samordnare Teknikcollege

Tel 0709-717059, carina.lengbrant.malmberg@hassleholm.se

Läs mer: www.hassleholm.se/teknikcollege

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Bifogade filer

PDF-dokument