Följ Hässleholms kommun

Beviljade EU-medel: Miljonutdelning för Hässleholms kommun

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2015 08:17 CEST

I hård konkurrens har Hässleholms kommun beviljats 6,5 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden. EU-medlen går till projekt som ska stärka unga entreprenörer samt öka teknikföretags tillväxtpotential.

Hässleholms kommun har beviljas medel till att självständigt driva två projekt: ett som ska utreda och kartlägga vilket stöd unga entreprenörer är i behov av samt ett där syftet är att stärka teknikföretags konkurrenskraft genom en ökad tillgång till efterfrågad kompetens. Projekten kommer att förläggas till kommunledningskontoret samt till förvaltningen för arbetsmarknad- och kompetensutveckling.

- EU-finansieringen ger oss möjlighet att arbeta med utveckling av de tjänster vi erbjuder medborgarna och därigenom förbättra servicen, säger Karina Hansson, chef på förvaltningen för arbetsmarknad och kompetensutveckling. Att arbeta i EU-projekt ger förvaltningar möjlighet att i högre grad samverka med andra förvaltningar, kommuner och myndigheter.

Utöver de projekt som Hässleholms kommun självständigt driver är man involverad i ytterligare två EU-projekt under Skåne Nordost-flagg som beviljats finansiering av Europeiska socialfonden.

Projekten i korthet:

Framtidens teknikutbildningar (drivs av Hässleholms kommun)

Syftet med projektet är att skapa bättre matchning mellan de lokala teknikföretagens kompetensbehov och de teknikutbildningar som ges i Hässleholms kommun. Detta kommer att ske genom flertalet insatser, bland annat genom att införa en s.k. ”Samverkan skola arbetsliv”-funktion (SSA) och en teknikcollegelösning.

EU-finansiering: cirka 6,1 MKr

Förstudie kring unga entreprenörer och deras behov (drivs av Hässleholms kommun)

Förstudien skall utreda och kartlägga vilket stöd unga entreprenörer är i behov av. De befintliga stöden är idag inriktade på nystartade företag och/eller innovativa och kunskapsintensiva små- och medelstora företag. I förstudien skall man utreda hur en uppsökande affärscoach skulle kunna hjälpa företagen samt hur en entreprenörsfrämjande miljö kan byggas upp.

EU-finansiering: 400 000 kronor

Within

Projektet Within utgår från en förstudie som genomfördes under 2014 kring gruppen ungdomar som står långt utanför arbetsmarknaden. Förstudien resulterade i ett antal nyckelfaktorer som är avgörande för ungdomars utanförskap som kommer att ligga till grund för det beviljade projektet.

EU-finansiering: cirka 17 Mkr fördelat på Kristianstad, Hässleholm, Osby, Bromölla, Östra Göinge och Hörby

Lärlingsakademin 2.0

Syftar till att öka antalet unga vuxna som får möjlighet att genomgå en företagsförlagd utbildning. Det unika med utbildningen är den stora graden stöd för den som står längre från arbetsmarknaden samt det individuella upplägget i vilket deltagaren får styra sin utbildning utefter sina arbetslivsmål.

EU-finansiering: cirka 19 Mkr fördelat på Kristianstad, Hässleholm, Osby och Östra Göinge

För mer information kontakta:

Karina Hansson, Förvaltningschef Arbetsmarknad & Kompetensutveckling Hässleholms kommun.
Tel 0451-26 85 73,
karina.hansson@hassleholm.se

Mikael Kipowski, Tillväxtchef, Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret, Hässleholms kommun

Tel 0451 – 26 72 25, mikael.kipowski@hassleholm.se

Ola Berg, Projektledare Framtidens Teknikutbildningar, Arbetsmarknad & Kompetensutveckling, Hässleholms kommun, ola.berg@hassleholm.se

Mattis Kristoffersson, EU-samordnare Hässleholms kommun
Tel 0723-93 84 32,
mattis.kristoffersson@hassleholm.se

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.