Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Beslut om underhållsdepå ger över 100 nya arbetstillfällen till Hässleholm

Regionstyrelsen fattade under torsdagen beslut om att förorda att man bygger en underhållsdepå i Hässleholm för Öresundstågstrafiken. Slutligt beslut i frågan tas av regionfullmäktige. Underhållsdepån byggs för att säkerställa hög service och kvalitet i den dagliga skötseln av Öresundståg. För Hässleholms kommun betyder investeringen över 100 nya arbetstillfällen och att kommunen stärks som nod för järnväg.

-Investeringen i underhållsdepån blir dryga miljarden kronor. Vår erfarenhet av den här typen av projekt är att uppemot 70-80% av dessa intäkter tillfaller det lokala näringslivet. Underhållsdepån blir den enskilt största investeringen i Hässleholms kommun på de senaste tio åren och stärker vårt arbete med att utveckla Hässleholm och Kristianstad till en tillväxtmotor i regionen, säger Mikael Kipowski, tillväxtchef i Hässleholms kommun.

Hässleholms kommun har sedan 2010 arbetat intensivt för att visa på fördelarna med en underhållsdepå i Hässleholm. Lokaliseringsutredningar har visat att Hässleholm är det bästa alternativet för en underhållsdepå för Öresundståg för att möta ett ökande kollektivtrafikresande med mindre klimatpåverkan. Sedan en tid tillbaka har Öresundståg AB haft två konkurrenskraftiga alternativ i Hässleholms kommun att ta ställning till - dels det nu aktuella Kärråkra, men också Vankiva.

- Vi har arbetat med den här frågan i mer än fem år, och det är förstås mycket glädjande att underhållsdepån nu byggs i Hässleholm. Främst innebär det goda nyheter för arbetsmarknaden - inledningsvis räknar vi med att över 100 nya arbetstillfällen skapas av etableringen. Men det förstärker också Hässleholms strategiska läge som järnvägsknutpunkt, säger Lena Wallentheim (S), kommunstyrelsens ordförande i Hässleholms kommun.

Den nu valda placeringen i Kärråkra ligger mycket nära stationen. Det är lätt att ansluta för trafik och stambanan behöver inte användas för förflyttningar av fordon. Platsen möjliggör också en minimal påverkan på området i övrigt.

Det finns två scenarier för utvecklingen, enligt Region Skåne. Ett där det byggs sex verkstadsplatser som servar 75 fordon och ett annat där tio verkstadsplatser servar 111 fordon. Båda alternativen ska utredas under 2015. En ny underhållsdepå beräknas kunna stå klar i slutet av 2017.

För mer information kontakta:
Kommunalråd Lena Wallentheim (S), 0451-26 83 71, 0709-81 83 71
Kommunalråd Mats Sturesson (C), 0451-26 83 42, 0709-81 83 42
Oppositionsråd Pär Palmgren (M), 0451-26 83 75, 0709-81 83 75
Tillväxtchef Mikael Kipowski, 0451-26 72 25, mikael.kipowski@hassleholm.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48