Följ Hässleholms kommun

Avsiktsförklaring tecknad för fiberutbyggnad i Matteröd

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2017 09:52 CET

Fr v: Pelle Svensson och Henrik Nilsson från Matteröds fiber, Pernilla Rydmark, fibersamordnare, och Håkan Nilsson, tekniker, från Hässleholms kommun.

Hässleholms kommun har tecknat en avsiktsförklaring med Matteröds fiber för utbyggnad av fiber. Nu inleds ett samarbete där Matteröds fiber och kommunen tillsammans ser till att fibersatsningen når en väsentlig del av landsbygden. Målet är att byggstart ska ske under hösten 2017.

- Fibernätet i Hässleholms kommun kan äntligen fibrera ett stort sammanhållet område av kommunens landsbygd. Samarbetet med Matteröds fiber ger oss tillgång till resurser som gör att detta arbete kan komma igång inom kort, säger Pernilla Rydmark, fibersamordnare i Hässleholms kommun.

Avsiktsförklaring med den ekonomiska föreningen Matteröds fiber utgör grunden för det fortsatta samarbetet mellan parterna i syfte att kommunen ska tillhandahålla ett fibernät i området för framtidens digitala tjänster. Kommunen kommer att erbjuda Matteröds fiber ett kommunalt alternativ för utbyggnaden av ett modernt fibernät i fiberföreningens geografiska område.

Kommunen blir passiv nätägare och erbjuder genom sin kommunikationsoperatör ett öppet nät med konkurrenskraftiga tjänsteleverantörer och produkter. Fiberföreningens medlemmar får fiberuppkoppling till priset 19 000 kr per fastighet. Utbyggnaden, som sker inom ramen för den fiberplan som beslutats av kommunfullmäktige, finansieras med egna medel, men också med hjälp av olika bidrag.

- Fiber är en riktigt viktig framtidsfråga för oss här på landsbygden. Därför känns det bra att fibernätet byggs så snart som möjligt och att vi dessutom får till en långsiktigt hållbar lösning med kommunens marknadsneutrala fibernät, säger Henrik Nilsson, styrelseledamot i Matteröds fiber.

- Det parallella svartfibernätet som kommunen alltid lägger ner i rören ger oss möjligheter i föreningen. Här kan vi erbjuda våra medlemmar en attraktiv gruppanslutning, och vid behov också byta tjänsteleverantör, utan att själva behöva äga fibernätet, säger Pelle Svensson, styrelseledamot i Matteröds fiber.

För mer information kontakta:
Pernilla Rydmark, fibersamordnare i Hässleholms kommun
pernilla.rydmark@hassleholm.se, 0451-26 77 78

Henrik Nilsson, Matteröds fiber, 0769-41 97 17
Pelle Svensson, Matteröds fiber, 0768-99 99 69
www.matterodsfiber.se

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Bifogade filer

PDF-dokument