Följ Hässleholms kommun

Anpassade uppöppningar av kommunens kultur- och fritidsverksamheter

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2021 15:00 CEST

Från och med den 3 maj öppnar bokningar av kommunens lokaler och anläggningar upp för föreningar som bedriver barn- och vuxenverksamhet under de restriktioner och allmänna rekommendationer som finns. Undantag gäller bokning av vindskydden där beslutet tagits att öppna upp för allmänheten. Även Hovdala slott öppnar upp delar av sin verksamhet i begränsad form från och med den 4 maj.

Lokalbokning öppnar för föreningar

Beslutet gäller föreningars bokning av kommunens idrottsanläggningar, simhallar samt kulturhusets salonger på plan 3. Endast organiserad föreningsverksamhet och bidragsberättigade föreningar i kommunen har möjlighet att boka. Respektive enhet hänvisar till sina specifika riktlinjer och restriktioner enligt pandemilagen. Föreningar ansvarar för att den egna verksamheten följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Varje förening kontaktar lokalbokningen via e-post (lokalbokning.fritid@hassleholm.se) för att boka.

Hovdala öppnar upp delar av verksamhet i begränsad form

Undantag i beslutet gäller bokning av vindskydden som den 3 maj kommer vara möjliga att boka för allmänheten. I samband med beslutet öppnar från och med den 4 maj även Hovdala slott upp slottsbutiken samt säsongens utställning med begränsningar i enlighet med gällande restriktioner.

Besked om successiva öppningar

All annan verksamhet inom Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att bedrivas i samma begränsade omfattning som tidigare, men med förhoppningen att ytterligare successiva öppningar kan genomföras efterhand som restriktionerna medger detta. Förvaltningen återkommer med besked så snart ny information och nya beslut finns att tillgå.

Kontakt

Anders Rosengren, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen
Tfn/mobil: 0451-26 71 01 / 0709-71 71 01
Anders.Rosengren@hassleholm.se

Henrik Samevik, avdelningschef kultur- och fritidsförvaltningen
Tfn/mobil: 0451-26 82 06 / 0709-81 82 06
Henrik.Samevik@hassleholm.se

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.