Gå direkt till innehåll
Fotograf: Helen Clargården
Fotograf: Helen Clargården

Pressmeddelande -

Äldres välmående ökar med digital indikator för inkontinensvård

Äldreboendet Kaptensgården i Hässleholm är först i Sverige med att använda en digital indikator som meddelar när det är dags att byta inkontinensskydd. Pilotprojektet visar på ökat välmående för de äldre.

I november 2020 inleddes pilotprojektet som utvärderar en digital lösning för inkontinensvård. Resultatet har blivit ökat välmående för de äldre, att personalen får mer tid till de boende, kostnadsbesparingar samt att onödig belastning på miljön har kunnat undvikas.

- Välbefinnandet hos de äldre har ökat. Resultatet av piloten är bland annat färre störningar i sömn och aktiviteter på dagtid. Vi har tagit bort nattliga byten helt för en del, vilket innebär en bättre nattsömn och mående överlag, säger Sabina Ubel, enhetschef på Kaptensgården.

TENA SmartCare Change Indicator har utvecklats för att vårdpersonal ska veta när det är dags att byta vårdtagares inkontinensskydd. Sensorn fästs på utsidan av inkontinensskyddet. När det är dags för byte meddelas detta i en app.

- Hos personer vi vårdar i livets slut och de som har mycket smärta kan vi undvika onödiga byten. För personer med demens eller de som inte kan uttrycka sina behov är det en utmärkt lösning. Resultatet blir mindre intrång och mer värdighet, säger Sabina Ubel

Resultaten från pilotprojektet är goda. Trots det är bytesindikatorn inte ett hjälpmedel för alla.

- Indikatorn är ett utomordentligt verktyg för vår personal, men den tar såklart inte bort deras bedömning och yrkeskunskap. Det är inte heller ett hjälpmedel som passar alla, utan vi gör en bedömning av individens behov, säger Sabina Ubel.

Äldreboendet Kaptensgården ligger i centrala Hässleholm och är hem åt 50 personer. Det pågående projektet är en del i arbetet för en god och individuell inkontinensvård.

- Inte trodde jag den här utvecklingen skulle komma, när vi 2013 började arbetet för en bättre och mer individanpassad inkontinensvård. Då skedde det manuellt med våg. Sedan dess har utvecklingen gått framåt. Nu använder vi i stället ett digitalt verktyg för att prova ut rätt inkontinensskydd, säger Sabina Ubel.

Enligt Vårdhandboken har mellan 50–80 procent av de som bor på äldreboenden någon typ av inkontinensproblematik. Både män och kvinnor drabbas, även om det är vanligast bland kvinnor. För de allra flesta som drabbas innebär det en social begränsning och att livskvaliteten påverkas.

Den nya tekniken ger personalen mer tid för de boende. Det är viktigt när den demografiska utvecklingen visar att allt fler ska vårdas av allt färre i framtiden. Hässleholms kommun har i likhet med många andra kommuner utanför storstadsregionerna en åldrande befolkning.

- För att klara välfärdsuppdraget i framtiden krävs det att vi redan nu satsar på smarta lösningar. En ökad användning av välfärdsteknologi – där det är lämpligt – ger bättre resursutnyttjande och bidrar till en kvalitetsökning. På så vis garanteras äldre en god vård och omsorg av hög kvalitet även framöver, säger Åsa Ollerstam Lundh, omsorgschef.

För mer information kontakta:
Sabina Ubel, enhetschef Kaptensgården
Tel 0451-26 89 93, sabina.ubel@hassleholm.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48