Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Återstartsfond ska hjälpa arbetssökande

Kommuninvånare som har blivit arbetssökande under coronapandemin, och som inte har stöd genom Arbetsförmedlingen, kan nu få hjälp med att söka och hitta lediga jobb via projektet React-EU Hässleholm.

Arbetssökande under pandemin

Den som har blivit arbetssökande i samband med coronapandemin blir erbjuden den extra insatsen via projektet. Det gäller alltså efter den 11 mars 2020, som är det datum då pandemin startade, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Den som varit arbetssökande längre tid än så kan få hjälp genom andra typer av arbetsmarknadspolitisk verksamhet.

Matchar mot anställningsbehov

I projektet, som startar den 1 mars, kan arbetssökande få del av kommunens stora nätverk av arbetsgivare med anställningsbehov, studie- och yrkesvägledning samt coachning med aktivt jobbsökande. Arbetsmarknadsenhetens insatser i den nya verksamheten riktar sig bara mot de som inte är i någon annan aktivitet via Arbetsförmedlingen. Alla som uppfyller dessa två kriterier är välkomna att höra av sig till Hässleholms kommun.

- Vi erbjuder kontakt med kompetenta och rutinerade karriärrådgivare, utbildningsledare och arbetsmarknadscoacher. Så gott som all hjälp vi erbjuder är individuellt inriktad. Det är helt upp till den arbetssökande att berätta vad man vill ha hjälp med, säger Jimmy Månsson, sektionschef på arbetsmarknadsenheten i Hässleholms kommun.

Företagens kompetensbehov i centrum

Projektet har fokus på två delar; dels arbetssökande som blivit drabbade av pandemin, dels arbetsgivare som behöver stöd med rekrytering av personal. Arbetsmarknadsenheten vill därför också att företag i kommunen ska fortsätta att höra av sig om det finns behov av ny kompetens. Redan idag finns väl upparbetade samarbeten med arbetsgivare i kommunen. Det finns också metoder för att arbeta med arbetsgivarnas kompetensförsörjning och validering av arbetssökande.

- De här framgångsrika metoderna kommer vi att fortsätta använda i den nya verksamheten. Tack vare det ekonomiska tillskottet kan vi utöka vår personalstyrka, och det leder i sin tur till att fler arbetssökande och arbetsgivare i Hässleholm kan få stöd, säger Jimmy Månsson, sektionschef på arbetsmarknadsenheten.

Gratis att ta del av insatserna

Insatserna för både arbetssökande och arbetsgivare är gratis att ta del av, eftersom verksamheten finansieras helt av Europeiska socialfonden. Hässleholms kommun har beviljats cirka sju miljoner kronor från Europeiska socialfonden för att driva projektet. Projektet startar den 1 mars och pågår till och med den 30 mars 2023.

För mer information kontakta:

Jimmy Månsson, sektionschef

Tel 0451-26 68 15, jimmy.mansson@hassleholm.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Ida Forsberg

Kommunikatör Kommunikationsenheten 0451-26 72 38