Följ Hässleholms kommun

Årets kvalitetspristagare är korade.

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2020 16:18 CET

Christel Nilsson på Linnéskolan vann medarbetarnas pris Goda insatser. För pengarna vill Christel köpa böcker till barnen.

Annorlunda år kräver annorlunda lösningar. För första gången någonsin delades barn- och utbildningsnämndens kvalitetspris ut digitalt. Årets pris för goda insatser har delats ut. Priset gick till Christel Nilsson på Linnéskolan. Som tidigare år delades dessutom pris för goda resultat ut och priset gick till Ljungdalaskolan och hedersomnämnande fick tidigare rektor Joakim Ask som numera arbetar på Västerskolan.

Under hösten har alla medarbetare på barn- och utbildningsförvaltningen kunnat nominera en kollega eller verksamhet för goda insatser under året. Vinnaren har nu korats av barn- och utbildningsnämnden. 

-I år har vi haft 7 nominerade och priset, berättar förvaltningschef Rolf Bengtsson in i kameran på 6:e våningen i Havremagasinet. På plats fanns barn- och utbildningsnämndens presidium. 

Precis som tidigare år delades också pris för bästa resultat delas ut. Bästa resultat nomineras av förvaltningsledningen och beslutas av nämnden.  

På andra sidan kameran följde medarbetare på barn- och utbildningsförvaltningen och ledamöter i nämnden sändningen live. 

Vinnarna Christel Nilsson och Ljungdalaskolan vinner äran och 15 000kr att använda i verksamheten och ett diplom. 

Vinnare av Kvalitetspris 2020 Goda insatser

Christel Nilsson, Linnéskolan

Christel brinner för att alla barn ska bli sitt bästa jag. Med värme, tydlighet och stor pedagogisk skicklighet arbetar hon med elever i behov. Hon väcker brinnande läslust hos elever som innan såg böcker bara som en tråkig läxa och hittar alltid den där boken som gör att läströtta barn inte kan sluta läsa på kvällarna och skälmskt berättar att de läste med ficklampa under täcket efter läggdags. Hon ger överåriga elever självförtroendet och kunskaper för att äntligen knäcka läskoden och glädjefullt utbrista ”Jag har lärt mig läsa, så nu vill jag lära mig skriva”.

Alla barn vill vara ”Christelbarn”.

Christel Nilsson, 0451-26 63 93, christel.a.nilsson@hassleholm.se

Vinnare av Kvalitetspris goda resultat Ljungdalaskolan

Under åren 2017-2019 deltog Ljungdalaskolan i Samverkan för bästa skola och under de tre åren har skolan utvecklat sin undervisning och sätt att arbeta från grunden. Detta märks framförallt i skolresultaten för skolans årskurs 6. Meritvärdena har öka kontinuerligt från 168 poäng våren 2017 till 196 poäng våren 2020. Andelen elever som når kunskapskraven i alla ämnen ligger för första gången på tre år över snittet för kommunen och skillnaden mellan flickors och pojkars resultat är väldigt liten.

Ola Axelsson, rektor Ljungdalaskolan 0451-26 85 09, ola.axelsson@hassleholm.se

Joakim Ask, rektor Västerskolan 0451-26 79 06, joakim.ask@hassleholm.se

Samtliga nominerade

Fritidshemmet Hasselkullen på Läredaskolan

Linnéskolans EHT-team som består av specialpedagog/speciallärare, skolkurator, skolsköterska, SVA ansvarig, rektor/biträdande rektor.

Mari "Mie" Levin på Silviaskolan

Modersmålslärarna på Avdelningen för flerspråkighet och lärande (AFOL)

Arbetslagen Kvinten och Oktaven på Musikförskolan Noten

Lena Ravhed specialpedagog i Fo 2 och 3

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.