Publishingpris till #mitthässleholm

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2020 11:23 CET

Åsa Ollerstam Lundh blir ny omsorgschef i Hässleholm

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2020 11:20 CEST

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade idag att tillsätta Åsa Ollerstam Lundh som ny förvaltningschef för omsorgsförvaltningen.

Förslag på ny översiktsplan tar sikte på Hässleholms kommun år 2040

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2020 15:54 CEST

​Ett förslag på en ny översiktsplan för Hässleholms kommun är klart och ska nu ut på samråd. Översiktsplanen anger hur den fysiska miljön ska användas, utvecklas och bevaras på lång sikt, fram mot år 2040.

Direktsänt studentutspring

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2020 08:00 CEST

I samarbete med Norra Skåne direktsänder vi årets studentutspring på Jacobsskolan och Hässleholms tekniska skola den 12 juni. Direktsändningen pågår hela dagen och utsläppen varvas med intervjuer m.m. Sändningen visas på nsk.se och ligger kvar i 30 dagar.

Klart - Det blir distansundervisning för högstadieelever

Pressmeddelanden   •   Jan 08, 2021 14:57 CET

Från och med tisdag den 12 januari går Hässleholms kommuns högstadieskolor över till fjärr- och distansundervisning. Det beslutade barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott idag den 8 januari efter rekommendation från smittskyddsläkaren i Skåne.

Beslutet lyder enligt följande:

”Undervisningen vid Hässleholms kommuns grundskolor, årskurserna 7-9, övergår till fjärr- eller distansundervisning från 12 januari – 24 januari, 2021, enligt rekommendation från smittskyddsläkaren i Skåne.

Rektor medges att ta beslut om undantag från fjärr- eller distansundervisning för elever i behov av särskilt stöd samt för elever som inte har möjlighet till digital undervisning i hemmet

Förvaltningen får i uppdrag att förbereda andra lösningar till undervisning efter den 24 januari.”

Skolledningen för respektive grundskola kommer under måndagen 11 januari att informera bl a om hur rutinerna för undantag ska hanteras. Information ges i första hand på Schoolsoft.

Vi kommer att erbjuda elever som har fjärr- eller distansundervisning hemifrån att hämta matlåda. 

Schema för beställning och hämtning av matlåda.

Beslutet gäller fram till den 24 januari. Vi återkommer troligen torsdagen 21 januari med information om vad som gäller från 25 januari.

Alla resor mellan skolor inställda

Under perioden 12-24 januari ställs alla resor mellan skolor för elever i tidigare årskurser in (upp till årskurs 6). Det medför att de skolor som åker till annan skola för t ex undervisning i språk, slöjd och hem- och konsumentkunskap får genomföra det på annat sätt under dessa veckor.

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Från och med tisdag den 12 januari går Hässleholms kommuns högstadieskolor över till fjärr- och distansundervisning. Det beslutade barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott idag den 8 januari efter rekommendation från smittskyddsläkaren i Skåne. Beslutet gäller fram till den 24 januari.

Läs vidare »

Årets kvalitetspristagare är korade.

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2020 16:18 CET

​Annorlunda år kräver annorlunda lösningar. För första gången någonsin delades barn- och utbildningsnämndens kvalitetspris ut digitalt. Årets pris för goda insatser har delats ut. Priset gick till Christel Nilsson på Linnéskolan. Som tidigare år delades dessutom pris för goda resultat ut och priset gick till Ljungdalaskolan och hedersomnämnande fick tidigare rektor Joakim Ask.

Nya och förlängda åtgärder i skola och förskola

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2020 14:37 CET

Under hösten 2020 har våra förskolor och skolor vidtagit ett stort antal åtgärder för att minska riskerna för smittspridning inom våra verksamheter. Åtgärderna har i huvudsak varit begränsade till slutet av höstterminen 2020 eftersom vi inte vetat hur pandemin skulle utvecklas. Nu förlänger vi åtgärderna till slutet av januari och inför ytterligare åtgärder för att minska risk för smitta. Så skriver Rolf Bengtsson, förvaltningschef i ett brev till elever och vårdnadshavare.

Ny åtgärd! Övergång till distansundervisning för Norrängsskolans elever måndagen 14 december – tisdagen 22 december

Många elever och personal på Norrängsskolan är sjuka och vi kan därför inte utesluta att smitta spridits internt på skolan. Därför kommer skolan att övergå till distansundervisning från måndagen 14 december och resten av höstterminen. Elever och vårdnadshavare får information från skolan.

Ny åtgärd! Fjärr- eller distansundervisning för eleverna i årskurs 4-9 i grundskolan 21-22 december

Efter inrådan från smittskyddsläkaren i Region Skåne förläggs skoldagarna 21-22 december till fjärr- eller distansundervisning i årskurserna 4-9 i grundskolan. Smittskyddsläkaren skriver så här: ”Särskilt bör man överväga denna möjlighet för elever i de högre årskurserna.” Eleverna ska alltså inte vara i skolan, men utföra skolarbete.

Årskurserna F-3 har sin undervisning som vanligt i skolan. En hel del elever kan förväntas behöva sin fritidshemsplats och därför hålls undervisningen igång för eleverna i F-3. Dessutom är det betydligt svårare att genomföra fjärr- eller distansundervisning med de yngsta eleverna. Elever och vårdnadshavare får information från sin skola.

Fritidshemmens öppethållande

Fritidshemmen kommer att hålla öppet som vanligt om situationen lokalt inte förändras. Elever och vårdnadshavare får besked från skolan om verksamheten flyttas eller påverkas på något sätt. Vi vädjar dock särskilt till vårdnadshavare för elever i årskurserna 4-6 att om möjligt inte nyttja fritidshemsplatsen 21-22 december, då dessa elever inte ska vara i skolan.

Vi vädjar också till samtliga vårdnadshavare med barn som har fritidshemsplats att om möjligt ordna omsorgen om sina barn på annat sätt under jul- och nyårsveckorna.

Förskolornas öppethållande

Även förskolan är öppen som vanligt, eller enligt besked från respektive förskola om var verksamheten förläggs, om inte situationen lokalt förändras.

Vi har tidigare vädjat till samtliga vårdnadshavare med barn i förskolan att om möjligt ordna omsorgen om sina barn på annat sätt under jul- och nyårsveckorna. Jag upprepar denna vädjan.

Förlängning av nu gällande beslut

Mot bakgrund av den nuvarande oroande situationen i Skåne och i landet i övrigt förlängs även nedanstående åtgärder att gälla tills utgången av januari 2021:

 • Öppen förskola erbjuder ingen inomhusverksamhet.
 • Modersmålslärarna och lärarna i kulturskolan kommer att vara placerade på en skolenhet och för övrigt bedriva undervisning och hålla kontakter med sina elever genom fjärr- eller distansundervisning.
 • Även elevhälsans personal kommer så långt det är möjligt utifrån arbetsuppgifterna att arbeta från en skolenhet.

Vi försöker också hålla i alla andra restriktioner

Vi försöker undvika besök om det inte gäller nödvändiga ärenden på våra förskolor eller skolor. Vi hittar former för överlämning som gör att man inte behöver in i förskolans eller skolans lokaler. Skolor träffas inte vid olika typer av arrangemang. Simundervisningen är inställd. Vår personal arbetar på distans när det är möjligt och möten genomförs på distans när så är möjligt, etc.

Fjärr- och distansundervisning på gymnasiet

När det gäller ställningstagande till fjärr- eller distansundervisning i gymnasieskolan får vi återkomma. Nuvarande fjärr- eller distansundervisning utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendation och gäller fram till 6 januari. När Folkhälsomyndigheten har återkommit med en ny rekommendation återkommer vi med besked om hur det påverkar undervisningen vid Hässleholms kommuns gymnasieskolor.

Och så var det livet utanför skolan...

Vi har sedan mars 2020 arbetat med mängder av olika begränsningar i våra verksamheter och många har åsikter om det vi gör. Allt går inte att göra perfekt. Det är ändå viktigt att konstatera att åtgärder i förskola, fritidshem eller skola inte räcker till, om det inte finns samma respekt för att undvika smittspridning utanför våra verksamheter. Så jag hoppas att de beslut vi tar stöds av att barn och elever iakttar försiktighet även på fritiden. Om den lediga tiden spenderas i grupper, i butiker eller på annat sätt är våra åtgärder rätt så verkningslösa. Smittspridningen har tidigare i år ökat kraftigt efter två lov – först sportlovet och senare höstlovet.

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Under hösten 2020 har våra förskolor och skolor vidtagit ett stort antal åtgärder för att minska riskerna för smittspridning inom våra verksamheter. Åtgärderna har i huvudsak varit begränsade till slutet av höstterminen 2020 eftersom vi inte vetat hur pandemin skulle utvecklas. Nu förlänger vi åtgärderna till slutet av januari och inför ytterligare åtgärder för att minska risk för smitta. Så skriv

Läs vidare »

Hässleholms kommun förlänger handlingsprogram med åtgärder för att bistå näringslivet och föreningslivet under Coronapandemin

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2020 09:01 CET

Till följd av spridningen av coronaviruset och de restriktioner som införts för att stävja smittspridningen är läget tufft för såväl näringsliv som föreningar i kommunen. Hässleholms kommun anser att det fortsatt krävs kraftfulla och omedelbara åtgärder för att bistå och underlätta för våra företag och föreningar, både på kort och lång sikt. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på onsdagen den 9 december att förlänga merparten av handlingsprogrammets åtgärder och att förstärka med ytterligare insatser. Vid sammanträdet beslutades även fördelningen av det tillfälliga föreningsstödet samt gavs ett nytt uppdrag till kommundirektören att till kommunstyrelsens arbetsutskott utreda och redovisa förslag till nya åtgärder att stödja föreningslivet med under 2021.

Tillägg och förlängning i det lokala handlingsprogrammet
I april antogs en första version av ett kommunalt handlingsprogram med insatser och åtgärder i syfte att bistå det lokala närings- och föreningslivet. Åtgärderna har kompletterat nationella och regionala insatser och bland annat bidragit till att förbättra likviditeten hos företag och föreningar samt förenklat företagens vardag under den rådande krisen.

Beslut om tillägg har tidigare fattats av kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 maj, den 22 juni samt den 16 september. I takt med den fortsatt ökade smittspridningen i samhället och de nya restriktioner som införts under hösten på nationell nivå har handlingsprogrammets åtgärder aktualiserats och ett fortsatt stöd till Hässleholms kommuns närings- och föreningsliv har ansetts behövas.

Under onsdagen den 9 december beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att förlänga merparten av åtgärderna i handlingsprogrammet, som nu sträcker sig till och med den 31 maj 2021, samt att ytterligare bistå till företag och föreningar med följande åtgärdspunkter:

 • Hässleholms kommuns verksamheter uppmanas att vara lyhörda för dialog om tillfällig reducering av enskild verksamhets hyra, i vissa enskilda fall bevilja förtida avträde från befintligt hyreskontrakt samt ge anstånd med hyror och avgifter.
 • Uteservering tillåts under hela året och är avgiftsfri till och med den 31 maj 2021, en åtgärd som ska möjliggöra servering utomhus med mindre risk för smittspridning. Observera att uteserveringarna fortfarande kräver polistillstånd.
 • Tillsynsavgiften för verksamheter med stadigvarande serveringstillstånd som har debiterats 2020 ska efterskänkas, alternativt återbetalas.

Hässleholmsvaluta som extra julgåva
Besöks- och mötesnäringarna, såsom handel, service och restauranger, har drabbats hårt under covid-19-pandemin. Flera handelsföretag rapporterar om kraftigt minskade intäkter efter en förhållandevis god situation i början av hösten. Den tid på året vi nu befinner oss i är den allra viktigaste för handeln.

Hässleholmsvalutan är ett lokalt initiativ som tillkommit för att stödja den lokala handeln i Hässleholms kommun. HessleCity arbetade fram detta koncept i samverkan med lokala företag och butiker under våren. Valutan finns att köpa i olika valörer och giltighetstiden är 1 år från inköpsdatum. Butiker, restauranger, caféer, frisörer med flera ingår bland de företag som är mottagare av valutan och konceptet riktar sig till verksamheter i hela Hässleholms kommun. Ytterligare verksamheter som vill kan ansluta sig till användningen av Hässleholmsvalutan genom att vända sig till HessleCity.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 9 december att anställda i Hässleholms kommun i år kommer att få en extra julgåva i form av Hässleholmsvaluta om 250 kr per person. Hässleholms verksamheter uppmanas att använda Hässleholmsvalutan även vid andra tillfällen, exempelvis som gåva.

Tillfälligt stöd till föreningar
Som ett tillägg till det lokala handlingsprogrammet i våras, beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 juni att införa ett tillfälligt stöd på 500 000 kr till föreningar som drabbats ekonomiskt till följd av de restriktioner som införts. Sista dagen för att ansöka om bidraget var den 30 november och totalt 22 föreningar ansökte om bidraget. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträdet den 9 december att nio föreningar ska erhålla ekonomiskt stöd. Beslutet har baserats på en prioriteringsordning där bland annat föreningar med barn- och ungdomsverksamhet har fått företräde. 

Till följd av föreningslivets fortsatt tuffa situation, beslutades det också att ge kommundirektören i uppdrag att senast i början av februari 2021 redovisa till kommunstyrelsens arbetsutskott förslag på nya åtgärder för hur kommunen fortsatt ska stötta föreningslivet i Hässleholms kommun under 2021.

Kommentarer från kommunstyrelsens arbetsutskott
-Det är viktigt att vi som kommun bistår vårt lokala näringsliv under pandemin för att bidra till att konkurrenskraftiga företag klarar krisen. Vi har sett och fått signaler om att centrumhandeln drabbats väldigt hårt när folk rör sig mindre i stadskärnan. Därför känns det bra att vi genom en extra julgåva i form av Hässleholmsvalutan till samtliga medarbetare på kommunen kan stötta den lokala handeln, säger Lars Johnsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

-För att undvika nedläggningar och trygga arbetstillfällen krävs såväl nationella, regionala som lokala åtgärder för att bistå och underlätta för vårt näringsliv och föreningsliv under pandemin. Stärkt samarbete, korta beslutsvägar, flexibilitet och lyhördhet ska prägla kommunens bemötande av det lokala näringslivet och föreningslivet såväl i stunder av kriser som i en mer normal vardag, säger Hanna Nilson (SD), kommunstyrelsens första vice ordförande.

-Det känns bra att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att förlänga stora delar av handlingsprogrammet, samt antagit nya åtgärder. Vi ser tyvärr framför oss en tuff tid med utmaningar även nästa år. Kommunen kommer fortsatt att arbeta vidare med att identifiera potentiella åtgärder som kan bistå närings- och föreningslivet under pandemin, i dialog med lokala företag och föreningar samt i samverkan med regionala och nationella aktörer, säger Lena Wallentheim (S), kommunstyrelsens andre vice ordförande.

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Till följd av de restriktioner som införts till följd av corona-virusets framfart är läget tufft för såväl näringsliv som föreningar i Hässleholms kommun. Det krävs fortsatt kraftfulla och omedelbara åtgärder för att bistå och underlätta verksamheterna. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på onsdagen att förlänga merparten av handlingsprogrammet och även förstärka med ytterligare åtgärder.

Läs vidare »

Hässleholms Galakväll 2020

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2020 20:41 CET

Fredagens Galakväll blev en festlig tillställning då företag, organisationer och individer i Hässleholms kommun hyllades för sina insatser under året som gått. Galakvällen sändes i år som en digital talkshow direkt från scenen i Hässleholm Kulturhus. 10 priser delades ut, däribland det prestigefyllda priset ”Årets Hässleholmare” som gick till 30-årsfirande bandet Joddla med Siv.

Missa inte Hässleholms Galakväll 2020

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2020 09:00 CET

På fredag den 20 november kommer företag och personer i Hässleholms kommun att uppmärksammas och hyllas för sina prestationer under året som gått. Galakvällen ersätts i år av en digital talkshow där prisutdelningar varvas med intervjuer, sång och musik. En spänd förväntan råder kring vilka som kommer att ta hem de ärofyllda priserna, bland annat som Årets Hässleholmare och Årets Företagare.

Kontaktpersoner 26 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun
 • hasznnuba.idgaaerdzqelnul@cihamqssmylewbhohzlmut.srievj
 • 0709-81 83 48

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen
 • empamask.rgyagdanaclrslxsohjn@pihalwssesletwhoqklmat.sbseum
 • 0451-26 84 48

Om Hässleholms kommun

Hässleholm nästa.

Det händer saker i Hässleholm. Inflyttningen ökar. Kommunens satsningar på kultur, närheten till naturen och de goda kommunikationerna lockar allt fler. Hässleholms kommun utvecklas i takt med tiden och är en viktig knutpunkt i Sverige och Öresundsregionen. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära.

Adress

 • Hässleholms kommun
 • Stadshuset
 • 281 80 Hässleholm
 • Vår hemsida

Länkar