Slypuaco3hhqwp2g5l27

Hässleholms centrum får turistvärdar

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2017 08:00 CEST

Hässleholms kommun erbjuder sedan 2016 feriearbete för ungdomar. I år har 384 ungdomar födda fått möjlighet att söka jobb inom äldreomsorg, vaktmästeri, barnomsorg, park- och trädgårdsarbete, kulturarbete och näringsliv. Kommunen ger också unga entreprenörer och musiker chans att utveckla sina talanger och idéer inom ramen för ett feriejobb.

Media no image

Klart för nytt handelsområde vid Ljungdalarondellen i Hässleholm

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 13:52 CEST

Tekniska nämnden fattade under torsdagen den 29 juni beslut om att godkänna markanvisningsavtal för fastigheten Förrådet 1 m.fl. Avtalet gäller mellan Hässleholms kommun och handelsutvecklaren TK Projekt AB och möjliggör etableringen av ett nytt handelsområde vid Ljungdalarondellen i Hässleholm.

- Det är glädjande att företag som TK Projekt AB väljer att satsa här i Hässleholm. Nya etableringar är betydelsefulla för utvecklingen i vår kommun och det innebär viktiga arbetstillfällen, säger kommunalråd Pär Palmgren (M).

TK Projekt AB utvecklar flera handelsområden i Sverige med samarbetspartners som bland annat Biltema.

- Etableringen av ett nytt handelsområde i Hässleholm känns naturlig just nu. Staden utvecklas i en allt snabbare takt och tillsammans med omgestaltningen av centrum och den nya tågunderhållsdepån blir handelsområdet ännu ett positivt tillskott, säger Arne Dahlström (KD), ordförande i tekniska nämnden.

- Det har varit på gång under en längre tid och äntligen är beslutet taget. Vi välkomnar både TK Projekt AB, Biltema och ytterligare etableringar. Hässleholm växer och det är inte minst en viktig kugge för satsningen på en höghastighetstågstation här, säger oppositionsråd Lena Wallentheim (S).

Nuvarande detaljplan tillåter endast industriverksamheter, men med kommande ändring ska även verksamheter för kontors- och handelsändamål tillåtas. Markanvisningsavtalet innebär att TK Projekt AB inom 2 år har rätt att förvärva fastigheten Förrådet 1 m.fl. för att utveckla ett nytt handelsområde i Hässleholm. Etableringen av det nya handelsområdet förväntas skapa cirka 100 nya arbetstillfällen.

Det nya handelsområdet ligger i anslutning till Ljungdalarondellen i nordöstra delen av Hässleholm, där tekniska förvaltningen och Hässleholms Vatten AB idag har sina verksamheter. Etableringen av det nya handelsområdet innebär därmed en omlokalisering av dessa verksamheter.

För mer information kontakta:
Arne Dahlström, tekniska nämndens ordförande
Tfn/mobil: 0708-13 24 46 , arne.dahlstrom@hassleholm.se

Pär Palmgren (M), kommunalråd
Tfn/mobil: 0451-26 83 75, par.palmgren@hassleholm.se

Mats Svensson, förvaltningschef tekniska förvaltningen
Tfn/mobil: 0451-26 83 11, mats.svensson@hassleholm.se

Jakob Ruter, mark- och exploateringschef
Tfn/mobil: 0451-26 81 68, jakob.ruter@hassleholm.se

Per Nielsen, TK Projekt AB Tfn/mobil: 070-926 55 75

Buffin Real Estate, Biltema

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Tekniska nämnden fattade under torsdagen den 29 juni beslut om att godkänna markanvisningsavtal för fastigheten Förrådet 1 m.fl. Avtalet gäller mellan Hässleholms kommun och handelsutvecklaren TK Projekt AB och möjliggör etableringen av ett nytt handelsområde vid Ljungdalarondellen i Hässleholm.

Läs vidare »
Media no image

SJ och Hässleholms kommun samarbetar kring tågutbildning

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 15:25 CEST

SJ och Yrkeshögskolan Syd kommer tillsammans med andra aktörer i branschen att ansöka om en utbildning inom tågunderhåll. Detta för att stärka den regionala kompetensförsörjningen i ett område som stadigt växer.

– Skåne är en av Sveriges starkaste tillväxtregioner och Hässleholm är en viktig järnvägsknut genom sitt strategiska läge. Om utbildningen beviljas kommer det här samarbetet innebära ett stärkt utbildningserbjudande för Yrkeshögskolan Syd vilket också kan gynna nyanländas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Tillsammans kan Hässleholm, SJ och övriga aktörer skapa och utveckla utbildningar inom järnvägssektorn som är till gagn för kommunen, regionen och invånarna, säger Madeleine Leth, samordnare i Skåne Nordost.

– Vi har kunskap av att planera och genomföra tågtrafik genom hela kedjan, allt från utbildning av lokförare och depåpersonal, effektiv verkstadsdrift och tågunderhåll samt erfarenhet av att köra tåg i hela Sverige. Därför har vi goda förutsättningar att leverera säker kvalitet, hög punktlighet och service till resenärerna. Genom det här samarbetet kan vi tillföra resurser och kunskap som kommer till gagn för alla resenärer, säger Dan Olofsson, chef för upphandlad trafik, på SJ.

De stora tågsystemen i södra Sverige skulle gynnas av att utbildning och praktik placeras inom regionen. Inte minst kan den nya tågdepån i Hässleholm och de kompetenser som kommer att behövas där gynnas av samarbetet.

Om utbildningen beviljas kommer den att arrangeras av Yrkeshögskolan Syd i samarbete med SJ och andra aktörer där SJ bland annat kommer att erbjuda praktikplatser för studenter, medverka i ledningsgruppen och allmänt bistå med kompetens och erfarenhet.

Nästa steg mot den nya yrkesutbildningen i Hässleholm blir att tillsätta en gemensam arbetsgrupp som ska arbeta vidare med projektet.

För mer information:

Dan Olofsson, Affärschef upphandlad trafik SJ, 010-751 56 43
Madeleine Leth, Yrkeshögskolesamordnare Skåne Nordost, 0732-49 09 12
Tony Helm, Utvecklingsledare Hässleholms kommun, 0709-81 80 54

http://nyhetsrum.sj.se/pressreleases/sj-och-haessleholms-kommun-startar-taagutbildning-2037681

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

SJ och Yrkeshögskolan Syd kommer tillsammans med andra aktörer i branschen att ansöka om en utbildning inom tågunderhåll. Detta för att stärka den regionala kompetensförsörjningen i ett område som stadigt växer.

Läs vidare »
Mlhkmguvrztcnlce5b8c

Beslut om certifiering för Hässleholm

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 09:10 CEST

Nu är det klart att Hässleholms kommun har blivit certifierade inom Teknikcollege. Det innebär att Hässleholms kommun ingår i en certifierad samverkan för jobb och utbildning inom teknik och industri.

Hgrzbr0rkceyzaomlg0n

Italiens och Sveriges EU-ministrar kommer till Europaforum Hässleholm

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2017 14:15 CEST

Italiens EU-minister Sando Gozi och Sveriges EU- och handelsminister Ann Linde (S) diskuterar framtidens EU under årets upplaga av Europaforum Hässleholm. Dialogen genomförs under Europaforum Hässleholms avslutningsdag, torsdagen den 31 augusti, och har temat ”Hur bör EU reformeras?”.

Iucqew4piz6rt9kiqnw6

Partiledarsamtal om framtidens EU

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 09:57 CEST

Temat för årets Europaforum Hässleholm är ”Post Brexit” och hur Europeiska unionen ska formas i framtiden utifrån svenska ögon. Fyra dagars seminarier, från 28 till 31 augusti, avslutas med ett panelsamtal med hittills fem anmälda partiledare.

Media no image

Certifierat vård- och omsorgscollege i nordöstra Skåne

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2017 10:59 CEST

Nu är det klart att Hässleholms, Osby, Östra Göinge, Bromölla och Perstorps kommuner har blivit certifierade som lokalt Vård- och omsorgscollege i nordöstra Skåne. Det innebär att kommunerna ingår i en certifierad samverkan för jobb och utbildning inom vård och omsorg.

Deltagande parter i samarbetet

Tillsammans är Hässleholms, Osby, Östra Göinge, Bromölla och Perstorps kommuner certifierat lokalt Vård och omsorgscollege (VO-College) under tiden 2017-06-07 – 2021-06-30. Till nordöstra Skånes lokala VO-college är även Region Skånes förvaltning Skånevård Kryh knutet. De privata vårdgivare som deltar är Vinslövshemmet, Vittsjö Sjukhem, Backebo Vård och Omsorg AB samt Solglimman Vård AB. Medverkar gör även Arbetsförmedlingen och Kommunal.

- Med tanke på framtidens ökade behov av personal inom vård och omsorg, känns det fantastiskt roligt att samtliga deltagande aktörer samlas kring denna viktiga fråga, för att arbeta med att försöka trygga framtida kompetensförsörjning och synliggöra yrket, säger Annika Andersson som är ordförande i nordöstra Skånes lokala VO-college.

Fortsatt arbete

Arbetet inom nordöstra Skånes lokala VO-College fortsätter efter certifieringen. I den inlämnade ansökan, som ligger till grund för certifieringen, finns ett antal gemensamma mål. Ett av dem är att nordöstra Skånes lokala VO-College ska ha en tydlig hälsoprofil. Dessutom ligger stort fokus på att antalet elever som börjar på omvårdnadsprogrammet ska öka samt att ge redan anställda medarbetare goda möjligheter till kompetensutveckling. Vid skolstart kommer det även att arrangeras en ceremoni för att fira certifieringen.

- Nu är nordöstra Skåne ett certifierat lokalt VO-College och samverkan är redan väl inarbetad parterna emellan. De arbetar som om de varit ett college under en längre tid. Nationellt ser vi ingen risk i att de tappar fart i sitt arbete nu när ansökan är klar. Strukturen och viljan att göra någonting riktigt bra finns där, säger Ann Gripenlöf som är certifierare för nationellt VO-College.

Mer om Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en organisation för samarbete mellan arbetsliv, utbildning och facklig organisation inom vård och omsorg samt funktionsnedsättningsområdet. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status på arbete och utbildning och är idag en förutsättning för att möta framtida utmaningar som finns inom äldre- och funktionsnedsättningsområdet.

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Nu är det klart att Hässleholms, Osby, Östra Göinge, Bromölla och Perstorps kommuner har blivit certifierade som lokalt Vård- och omsorgscollege i nordöstra Skåne. Det innebär att kommunerna ingår i en certifierad samverkan för jobb och utbildning inom vård och omsorg.

Läs vidare »
Bkvnqlnzeuppk2lwvyht

Nyrekryteringar stärker Hässleholms satsning på näringsliv

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2017 10:00 CEST

Hässleholms kommun gör två profilrekryteringar genom att anställa destinationsutvecklaren Anna Nordstrand och näringslivsutvecklaren Jimmy Håkansson.

Oscfztqdnopdtrgqhrlu

Justitie- och migrationsministern diskuterar asylpolitik i Hässleholm

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 14:38 CEST

​Under årets Europaforum Hässleholm kommer det att hållas ett seminarium om Dublinförordningen och EU:s asylpolitik. En panel, med bland andra Sveriges justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S), kommer att diskutera aktuella frågor kring framtidens asylsystem.

Ura5ogsgue7153kgtzdc

Miljoner i EU-stöd till Hässleholms kommun under 2016

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2017 15:57 CEST

Sedan 2009 arbetar Hässleholms kommun fokuserat med att utveckla sitt EU-relaterade utvecklingsarbete. Samordning av EU-arbetet bedrivs från kommunens tillväxtavdelning. Varje år görs en redovisning av de projekt som fått projektmedel från någon av EU:s fonder och nyligen sammanställdes summan för EU-medel under 2016 till cirka 6,5 miljoner.

Kontaktpersoner 11 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • Kommunikatör med strategisk inriktning på kommunikationsavdelningen, kommunledningskontoret.
  • aqxmemxjsvecma.ragqzennarssomlhxn@hassnqledcholmnrhghq.sace
  • 0451-26 84 48

Om Hässleholms kommun

Hässleholm nästa

Det händer saker i Hässleholm. Inflyttningen ökar. Kommunens satsningar på kultur, närheten till naturen och de goda kommunikationerna lockar allt fler. Hässleholms kommun utvecklas i takt med tiden och är en viktig knutpunkt i Sverige och Öresundsregionen. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära.

Adress

  • Hässleholms kommun
  • Stadshuset
  • 281 80 Hässleholm
  • Vår hemsida

Länkar